top of page

SPONT
CALSO
PASS

BYPASS YAĞ
KALSİYUM SABUNU

CALSO PASS yağ asitleri içeren tamamlayıcı bir yem katkı maddesidir. 

SPONT NUTRİ CALSO PASS 

BYPASS YAĞ – KALSİYUM SABUNU (KORUNMUŞ YAĞ) NEDİR?

Bitkisel veya hayvansal kaynaklı yağ asitlerinden elde edilmiş kalsiyum sabunu formunda rumenden korunmuş bir yağ formudur. Kalsiyum sabunları yağı oluşturan yağ asitlerinin, kalsiyum oksit ile reaksiyona girerek kalsiyum sabunları oluşturması ile elde edilir. Kalsiyum tuzu bypass yağlar, kalsiyum içeriği nedeniyle diğer yağlar ile kıyasla sindirilebilirliği yüksek olduğundan net enerji miktarı çok daha yüksektir.

KALSİYUM SABUNU BYPASS YAĞ

Yağlar, insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan temel bileşenler olup, birim ağırlıkta en yüksek enerjiyi vermektedir. Yemin enerji düzeyinin, üreme işlevini etkileyen en önemli besinsel faktördür. Yağlar; karbonhidratlardan ve proteinlerden daha fazla enerji içerdiklerinden hayvanların performansları üzerinde önemli rol oynarlar.

Yağlar, insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutan temel bileşenler olup, birim ağırlıkta en yüksek enerjiyi vermektedir. Yemin enerji düzeyini ve üreme işlevini etkileyen en önemli besinsel faktördür. Yağlar; karbonhidratlardan ve proteinlerden daha fazla enerji içerdiklerinden hayvanların performansları üzerinde önemli rol oynarlar. Yapılan birçok bilimsel araştırma korunmuş yağların (bypass yağların) hayvan beslemedeki önemini ortaya koymaktadır. Yağ asitlerinin kalsiyum tuzlarının ruminant rasyonlarına katılması plazma kolesterol ve progesteron düzeylerinin artmasına yol açmakta, bu da ovulasyon oranı ile embriyo kalitesinin artışına neden olmaktadır (Spicer ve ark. 1993). Korunmuş yağ katkısı içlerinde en uygunu olup, korunmuş yağ rumen asidozisine neden olmamakta, rumendeki selüloz sindirimini olumsuz etkilememektedir (Yilmaz ve ark., 2009). McNamara ve ark. (2003), süt sığırlarında rasyona yağ ilavesinin üreme performansı üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında korunmuş yağ katkısının fertilite özelliklerini iyileştirdiğini bildirmiştir. Rasyonlara yeterli miktarda yağ ilave edilmediği durumlarda hayvanın enerji ihtiyacını karşılamada sorunlar yaşanabileceği gibi çeşitli üreme fonksiyonlarında da olumsuzluklar görülebilecektir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için rasyona korunmuş yağ katılmalıdır. Yeni doğum yapmış ve/veya yüksek performans gösteren süt hayvanları, süt üretebilmek için yedikleri yemlerden aldıkları enerjiden çok daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için vücutlarındaki yağ depolarını kullanırlar. Bunun sonucunda hayvan güçten düşer; iştahı ve süt verimi azalır, hayvan kilo verir, döl verimi düşer, metabolizması bozulur ve ketozis vakaları meydana çıkar. Bypass yağlar düzenli kullanımda hayvanların enerji ihtiyacını karşılayarak; formda kalmasını et, süt ve döl performansının yükselmesine katkı sağlar.

SPONT NUTRİ CALSO PASS

CALSO PASS içeriğindeki yağ asitleri ile hayvanların günlük enerji ve besin ihtiyacını karşılar.


GÜNLÜK DÜZENLİ KULLANIMDA

 

  • Yem alımını ve verimini artırır.

  • Süt verimini, süt yağını ve süt proteinini artırır.

  • Üreme indeksini iyileştirir.

  • Hastalıklara karşı direncini arttırır.

  • Karaciğer yağlı sendromunun (ketozis) azalmasını sağlar.

  • Ruminantlarda besi derecesini arttırmak için başarıyla kullanılır.

İnek portre

CALSO PASS BYPASS YAĞ KULLANIMI

CALSO PASS bypasslı yağ asitleri içeren tamamlayıcı bir yem katkı maddesidir. Kullanmadan önce mutlaka hayvan besleme uzmanınıza veya veteriner hekiminize danışınız.

bottom of page