top of page

SPONT
METİO
PASS

BYPASS YAĞ İÇEREN 
METİONİN AMİNOASİT

METİO PASS bypasslı yağ asitleri ve metiyonin aminoasit içeren tamamlayıcı bir yem katkı maddesidir. 

SPONT METİO PASS

BYPASS TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİLMİŞ YÜKSEK ETKİLİ BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ

Bypass teknolojisi değerli besin maddelerinin, rumen fermentasyonunda parçalanmadan, değişikliğe uğramadan ve zararlı bileşiklere dönüşmeden, abomasum ve bağırsaklara geçmesini sağlayan besin maddelerinin sindirilebilirliğini en üst seviyeye çıkaran çok önemli bir besin işleme yöntemidir.

Bypasslanmış besinler hayvanların rumen PH’sından etkilenmez bu nedenle maksimum fayda sağlarlar. Doğrudan bağırsaklara geçen yüksek besin değerine sahip içeriklerle hayvanlarınızın sağlığı, üreme ve üretme gücü yükselir. İşletmelerin besleme ve bakım masrafları önemli ölçüde azalır.

METİO PASS içeriğindeki bypasslı yağ asitleri ile enerji, metiyonin amino asit ile de hayvanların günlük metiyonin ihtiyacını karşılar. Dört mideli hayvanlarda amino asit dengesinin sağlanması amacıyla kullanılır.

METİONİN

Serbest aminoasitler rumende hızlı bir şekilde yıkıma uğrarlar. Yüksek verimli, ketozis riski tasıyan, yüksek kondisyonlu ineklerde rasyona ilaveten metionin takviyesi kaçınılmazdır. Metionin, negatif enerji dengesinde olan ineklerde özellikle karaciğerdeki glukoneogenesis de rol oynamaktadır. Metionin ineklerin mısıra dayalı yemlerle beslenmesi durumunda, süt verimi ve süt protein sentezi için çok önemlidir. Süt sığırlarında süt verimini artırmak ve sütün kompozisyonunu değiştirmek için yapılabilecek uygulamalardan birisi de korunmuş aminoasit kullanımıdır. Bu şekilde yine ince bağırsaklarda emilebilecek ve hayvanın kullanımına hazır aminoasit miktarı arttırılmış olacaktır. Korunmuş metiyonin erken laktasyondaki süt ineklerinde etkili olup, süt proteini ve süt yağ içeriğinin artmasıyla birlikte süt verimini de artırmaktadır.

SPONT METİO PASS

METİO PASS içeriğindeki bypasslı yağ asitleri ile enerji, bypasslı metiyonin amino asit ile de hayvanların günlük lizin ihtiyacını karşılar.


GÜNLÜK DÜZENLİ KULLANIMDA

 

  • Yem alımını ve verimini artırır.

  • Süt verimini, süt yağını ve süt proteinini artırır.

  • Üreme indeksini iyileştirir.

  • Hastalıklara karşı direncini arttırır.

  • Karaciğer yağlı sendromunun (ketozis) azalmasını sağlar.

  • Ruminantlarda besi derecesini arttırmak için başarıyla kullanılır.

İnek portre

METİO PASS KULLANIMI

METİO PASS bypasslı yağ asitleri ve metiyonin aminoasit içeren tamamlayıcı bir yem katkı maddesidir. Kullanmadan önce mutlaka hayvan besleme uzmanınıza veya veteriner hekiminize danışınız.

bottom of page